Om vi skal greie å oppfylle KLIMAFORLIKET er det nødvendig at kommunikasjonen om tiltak for å nå dette er god. Desverre slurver politikere, som skal gjøre vedtak og iverksette tiltak, med dette.

Vi har ca 100 000 oljefyrer igjen i Norge. Alle oljefyrer i teknisk god stand representerer den beste, raskeste og rimeligste muligheten for å konvertere til fornybar energi.

Guri Melby: Oslo er ikke oljefri, Oslo er fossil fyringsolje-fri. Statens oljefyrer er en mulighet til rask og driftsikker konvertering med lav investering. Dette er det samme som dyktige prosjektledere i Undervisningsbygg og Omsorgsbygg gjennomførte på 2 år. 80 bygg , skoler, sjukehjem, barnehager og freda bygninger med oljefyr ble konvertert til fornybar energi ved bruk av biofyringsolje.

Statsbygg har 114 oljefyrer i sine bygg – disse kan produsere fornybar energi høst/vinter 2014 om det er vilje til det. Teknologi, produkt og distribusjon er der.

Guri Melby (V)

Guri Melby (V) er for fornybar energi. Oljefyr med biofyringsolje er den beste løsningen for Statsbyggs 114 anlegg.

Utdrag fra Stortingets spørretime 8.mai 2014:

«Guri Melby (V) [11:11:27]: 

Denne debatten reflekterer at Stortinget er utålmodig etter kraftfulle tiltak for å få ned klimagassutslipp. Den reflekterer også at Stortinget nok ønsker at klima- og miljøministeren skal ta et sterkere ansvar og et tydeligere initiativ overfor andre sektorer og andre sektormyndigheter.

I en slik debatt er det mange enkelttiltak man kunne ha trukket fram og etterspurt, men én av de aller mest lavthengende fruktene med tanke på å redusere klimagassutslipp er i statens egen virksomhet, og da tenker jeg konkret på å kutte bruk av fossil energi til oppvarming i statlige bygg. Oslo kommune vedtok dette for noen år siden og er nå blitt oljefri. Det var relativt enkelt å gjennomføre. Dette er et marked der teknologier finnes, og der alternativene er gode. Og ifølge klimaforliket skal det ikke finnes fossil oppvarming i statlige eller kommunale virksomheter i 2018, så mitt spørsmål til statsråden er: Har statsråden tatt kontakt med sine kollegaer i regjeringen for å be om konkrete planer fra de statlige virksomhetene, for å sørge for at oljefyrene fases ut senest innen 2018?

Statsråd Tine Sundtoft [11:12:37]: 

Jeg deler representantens utålmodighet på dette området. Jeg tror mange flere deler den utålmodigheten etter de rapportene som FNs klimapanel la fram for kort tid tilbake. Vi vet nå mye mer om hva som er våre utfordringer nasjonalt, og den omstillingen dreier seg om alt fra de langsiktige prosjektene til de helt konkrete som representanten Melby nå nevnte. Svaret er selvfølgelig: Ja, det er den type ting vi diskuterer i regjeringen – hva vi kan få til på kort sikt og på lengre sikt. Dette er jevnlig oppe til diskusjon i regjeringen, men jeg kan ikke nå si noe mer om når den utfasingen finner sted.»