– En byggeier trenger ikke å kutte ut oljefyring og hive ut oljekjelen for å gå over til fornybare energikilder. Den enkleste, raskeste og rimeligste løsningen er å konvertere til biofyringsolje.


Dette sier daglig leder Geir Ingeborgrud i Eco1-Bioenergi AS til Tekniske Nyheter. Selskapet leverer biofyringsolje i Sør-Norge, og kan levere på 4 timers varsel ved behov.

– Det er mange som ikke er klar over at man kan fortsette med oljefyring og samtidig fyre fornybart. Det er ikke nødvendig å gå over til pellets, biogass eller andre fornybare løsninger som er dyrere å konvertere til, enn biofyringsolje, sier Ingeborgrud.

Enkelt å konvertere

Som regel er det enkelt å konvertere til biofyringsolje. Har du et anlegg som er i god teknisk stand trenger du ikke å gjøre noe. Er det lenge siden anlegget har hatt service, noe som er tilfelle mange steder, så må det tas service, sier Ingeborgrud. – Det er mange som har brukt fossil olje og som ikke
har vedlikeholdt anlegget sitt. Mangel på service betyr at anlegget soter igjen, at brennerne ikke fungerer optimalt og at en derfor bruker mer oilje enn nødvendig.

Økt etterspørsel

– I 2012 har vi merket en kraftig økning i etterspørselen etter biofyringsolje. Vi har totalt levert 40 000 tonn i løpet av 2012. Dette er en økning fra 16 000 tonn i 2011, sier Geir H Ingeborgrud.