– OLJEKJELEN, FORNYBAR MED BIOFYRINGSOLJE –

Har du en oljekjele kan du konvertere til biofyringsolje. Dette gir deg en 100% fornybar varmeproduksjon, og er godkjent i bruk når fossil fyringsolje utfases i 2020.

I Oslo støtter kommunen gjennom Bymiljøetaten, overgangen til biofyringsolje. ENOVA støtter pr i dag ikke dette tiltaket, men vi jobber for at de skal kunne støtte dette ressurseffektive, miljøvennlige tiltaket på lik linje med annen fornybar energi.

– ENERGIFLEKSIBILITET – 

Norge har i dag 100 000 oljekjeler i private boliger, og rundt 30 000 oljekjeler i næringsbygg og industri. Disse er i stor grad fyrt med fossil olje, men konvertering til biofyringsolje skjer i stadig større fart.

Dersom Norge skal kunne bli fornybar på varmeproduksjon må den fornybare energimiksen bestå av flere energibærere – vi må ha energifleksibilitet!

Det gir ingen mening å kaste ut en velfungerende oljekjel. Dette er den mest ressurseffektive løsningen sammen med biofyringsolje.

– MILJØ – 

Biofyringsolje er 100% klimanøytral energi. Råvarene er basert på biooljer, resirkulerte biooljer og animalsk fett. Produktet er sporbart ved at en kjenner råvarenes opprinnelsested, produsent og produksjonsmetoder er kjent, samt transportvei til sluttkunde.

Konverteringen av anlegget vil være et klimavennlig tiltak sammenlignet med bruk av fossil fyringsolje eller elektrisitet.

 

– OLJEKJELEN ER UTGANGSPUNKTET FOR FOSSILFRI, FORNYBAR ENERGI – 

-> Biofyringsolje erstatter alle typer fossil fyringsolje, og gjør det derfor mulig å bruke et oljefyringsanlegg også etter 2020.
-> Biofyringsolje er 100% fornybar energi – den slipper ikke ut ny CO2-i atmosfæren, har ikke utslipp av giftige aromatiske forbindelser og reduserer lokale NOx-utlipp.
-> De fleste anlegg trenger kun en enkel konvertering for å bli fossilfri. Overgangen tar 1 til 4 timer,  avhengig av ditt anlegg.
-> Kostnad for overgang til biofyringsolje kan være fra 3 500 kr til 50 000 kr , avhengig av tilstand og størrelse på anlegget ditt. Bymiljøetaten i Oslo støtter tiltaket ved å refundere 50% av kostnaden. Enova har støtteordninger for resten av landet.