Eco-1, en leverandør av biofyringsolje,  leverer biofyringsolje og 100% fornybar energi til alle typer oljekjeler.

Mens Enova premierer fjerning av oljetank med 25 000 kr., gir Enøkfondet i Oslo støtte til å fylle den samme tanken med biofyringsolje. Motstridende støtteordninger til tross, biofyringsolje har hatt eksplosiv økning de siste fire år. Oslo kommune og store eiendomsbesittere har ligget i front i å erstatte fossil fyring med biofyring.

….

Les mer i VVSFORUM (trykk her)