- Oslo kommune ved By- og Miljøetaten i Oslo støtter tiltaket ved å refundere 50% av kostnaden

- Enova gir økonomisk støtte eller tilskudd til miljøvennlig omlegging av energibruk og fornybar energiproduksjon i nærings- og privatmarkedet