Oljefyr + biofyringsolje = fornybar energi

Om vi skal greie å oppfylle KLIMAFORLIKET er det nødvendig at kommunikasjonen om tiltak for å nå dette er god. Desverre slurver politikere, som skal gjøre vedtak og iverksette tiltak, med dette.

Vi har ca 100 000 oljefyrer igjen i Norge. Alle oljefyrer i teknisk god stand representerer den beste, […]

2014 vil gi kraftig vekst for biofyringsolje

Avgiftsøkning på fossil fyringsolje og anleggsdiesel vil føre til sterk økning i salg av biofyringsolje og biodiesel, mener Geir H Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1

Utklipp fra Nationen, 28122013:

«Etter avgiftsauken på 81 øre per liter for anleggsdiesel og fyringsolje frå nyttår vil det for mange ifølgje selskapet Eco-1 bioenergi AS […]

Biofyringsolje i sterk vekst

Mens Enova premierer fjerning av oljetank med 25 000 kr., gir Enøkfondet i Oslo støtte til å fylle den samme tanken med biofyringsolje. Motstridende støtteordninger til tross, biofyringsolje har hatt eksplosiv økning de siste fire år. Oslo kommune og store eiendomsbesittere har ligget i front i å erstatte fossil […]

Feilinformerer om oljefyr

 

 

NRK går hardt og bredt ut mot oljefyrene uten å omtale det grønneste alternativet av de alle, nemlig biofyringsolje. – NRK skriver at ”Anlegg som bruker fossil fyringsolje blir forbudt”. Det er totalt feil, det er selve den fossile oljen som blir det. Anleggene folk sitter med kan derimot […]

Fossilfri trenger ikke å bety oljefri

– En byggeier trenger ikke å kutte ut oljefyring og hive ut oljekjelen for å gå over til fornybare energikilder. Den enkleste, raskeste og rimeligste løsningen er å konvertere til biofyringsolje.

Dette sier daglig leder Geir Ingeborgrud i Eco1-Bioenergi AS til Tekniske Nyheter. Selskapet leverer biofyringsolje i Sør-Norge, og kan […]